Organització d'activitats comercials a la via pública

Organització d'activitats comercials a la via pública


Objecte:
Sol.licitud per a realitzar activitats de dinamització i promoció comercial o empresarial a la via pública
Persones destinatàries:
Persones jurídiques, comerços, empreses i associacions de comerciants o empresarials
Requisits previs:
En el cas de les entitats, ha d'estar inscrita al registre Municipal d'Entitats.
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• En el cas que es sol.liciti material municipal, cal fer una petició específica amb el document de Sol·licitud de material i el Full de dades de creditors. Es pot trobar a tràmits relacionats.

• En el cas que l'activitat comporti tall de carrer, caldrà sol.licitar l'autorització mitjançant el document de Sol·licitud d'ocupació de via pública. Es pot trobar a tràmits relacionats.

• En el cas que l'activitat comporti l'elaboració o venda de productes alimentaris, cal presentar la Declaració responsable corresponent, d'acord amb la fitxa VENS 01

T267
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de material

Ocupació de la via pública
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal núm. 18 art. 5 Grup 2
Termini de sol·licitud:
Termini de presentació: mínim de 20 dies naturals d'antelació a la data prevista de realització de l'activitat.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top