Reclamació econòmica serveis Patronat Municipal d'Educació

Reclamació econòmica serveis Patronat Municipal d'Educació


Objecte:
Reclamacions de tipus econòmics referents als serveis del Patronat Municipal d'Educació (PME)
Persones destinatàries:
Poden presentar reclamació de tipus econòmic els usuaris dels serveis.
Requisits previs:
Disconformitat amb l'import girat per qualsevol concepte relacionat amb els serveis que presta el Patronat Municipal d'Educació
Observacions:
• Les reclamacions de tipus econòmics referents als serveis del Patronat Municipal d'Educació (PME) estan regulades per les Ordenandes Fiscals de l'Ajuntament.

• Cal distingir si es tracta d'una demanda contemplada segons la normativa de baixes dels serveis o es tracta d'una demanda que no es contempla.

M174
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop