Inscripció a Taller Triangle i Artefakte

Inscripció a Taller Triangle i Artefakte


Objecte:
El taller Triangle és un taller d'arts plàstiques i educació visual on, a través de la relació amb els materials, de l'observació de l'entorn i de les diferents propostes, els infants i els nois i noies troben possibilitats d'expressar i materialitzar idees i emocions plàsticament, desenvolupant així un esperit lliure i creatiu capaç de donar respostes al seu entorn social.

 • • A partir de P4: 3 tallers bàsics: Taller de Representació en el Pla, Taller de Fang - Modelatge - Escultura i Taller de Construcció (1h 30' de durada setmanal)

 • • A partir de 10 anys: Taller de la Imatge i Tallers monogràfics d'aprofundiment i ampliació dels tallers bàsics (durada 2 h setmanals)

 • • A partir de 14 anys: Artefakte Taller jove (durada 2 h setmanals)
Persones destinatàries:
Es poden inscriure noies i nois a partir de P4 per Triangle i a partir dels 14 anys per Artefakte
Observacions:
• Inici de curs 2019-2020

  • Grups F,G,H...................... dilluns 7 d'octubre
  • Grups J,K,L ....................... dimarts 8 d'octubre
  • Grups M, N, P.................... dimecres 9 d'octubre
  • Grups Q i R ..........................dijous 10 d'octubre


• Tots els alumnes han de dur una bata o similar, marcada amb el nom i amb una beta per penjar-la.

• Els alumnes de nova incorporació hauran de portar 1 foto carnet.

• Per a més informació:


M174
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
L'import varia segons el tipus de taller i la seva durada:
Preu Públic Grup XI art. 4 punt 5

Un cop formalitzada la inscripció, podeu fer el pagament:
• en una sola vegada: per domiciliació bancària amb càrrec al compte que ens indiqueu (24 dígits IBAN)
• a terminis: fraccionat el preu en 9 mensualitats, d'octubre 2019 a juny 2020, amb cobrament als mesos vençuts, amb càrrec al compte corrent que ens indiqueu.
Termini de sol·licitud:
Del 2 al 25 de setembre de 2019
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top