Inscripció a Taller Triangle

Inscripció a Taller Triangle


Objecte:
El Taller Triangle és un espai creatiu que va destinat a tots aquells nens i nenes, i també joves, que tinguin ganes d'investigar, conèixer, aprendre i compartir a partir del món de les arts plàstiques. Amb les propostes posem l'accent en la importància del procés més que al resultat, i proposem experimentar a partir de la relació amb els materials, l'observació de l'entorn, les nostres pròpies emocions, desenvolupant també l'esperit crític i l'autonomia personal.
Persones destinatàries:
Per a nens i nenes i joves de 4 a 18 anys
Observacions:
• Per a més informació:
Telèfon 93 5891382, de dilluns a divendres de 10 a 17h
tallertriangle@gmail.com
www.tallertriangle.blogspot.com
vimeo.com

Per donar-se de baixa, cal presentar per registre el doc. 1039 Sol·licitud de baixa del Taller Triangle (el trobareu a la pestanya de Documentació).
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
L'import varia segons el tipus de taller i la seva durada:
Preu Públic Grup XI art. 4 punt 5

Un cop formalitzada la inscripció, podeu fer el pagament:
• en una sola vegada: per domiciliació bancària amb càrrec al compte que ens indiqueu (24 dígits IBAN)
• a terminis: fraccionat el preu en 9 mensualitats, d'octubre 2020 a juny 2021, amb cobrament als mesos vençuts, amb càrrec al compte corrent que ens indiqueu.
Termini de sol·licitud:
Antics alumnes del 24 al 30 de maig de 2021
Nous alumnes del 31 de maig al 6 de juny de 2021
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Aquest tràmit es podrà fer únicament via telemàtica a través de https://webapps.santcugat.cat/InscripcioTriangle/

Tramitació electrònicaTop