Escoles: Plaça escolar fora de termini

Escoles: Plaça escolar fora de termini


Objecte:
Sol·licitud de plaça escolar fora de termini per a educació infantil, primària i secundària obligatòria, un cop finalitzat el termini de preinscripció i també un cop iniciat el curs escolar vigent.
Persones destinatàries:
Qualsevol pare/mare o tutor/a que vulgui inscriure a un/a alumne/a als centres educatius del municipi, fora del termini establert per la Generalitat, ja sigui abans de l'inici del curs escolar o un cop iniciat el curs escolar vigent.
Requisits previs:
Per sol·licitar plaça per escoles i instituts, l'alumne ha d'estar empadronat al municipi.
Observacions:
El fet de presentar la sol·licitud NO implica la matriculació, aquesta es realitzarà en el centre on se li atorgui la plaça.

P198
Tràmits relacionats:
Si la plaça que sol·licita durant el termini de preinscripció establert per la Generalitat, s'ha de tramitar a través de : Plaça escolar curs vinent (inici setembre)
Alta al padró municipal d'habitants

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Durant el curs escolar
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop