Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals


Objecte:
Sol·licitud d'equipament esportiu municipal per a la seva utilització, ja sigui esportiva, cultural o lúdica.
La cessió dels espais esportius és un dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Sant Cugat per acollir les demandes i necessitats existents per facilitar el desenvolupament de les activitats al municipi.

Les instal·lacions esportives municipals susceptibles de sol·licitar són:
• Zona esportiva Municipal Rambla del Celler
• ZEM Rambla del Celler (PAV1 - PAV2 - PAV3)
• ZEM La Guinardera
• ZEM Jaume Tubau
• Pavelló Esportiu Municipal Valldoreix
• Pavelló Esportiu Municipal La Floresta
• Pista Esportiva Can Llobet
• Les Pistes Esportives Sant Francesc
• Camp de Futbol Municipal Can Magí
• Camp de Futbol Municipal Mira-sol
• Gimnàs Escola Joan Maragall
• Gimnàs Escola Catalunya
• Gimnàs Escola La Floresta
• Gimnàs Institut Leonardo Da Vinci
• Sala Canigó
Persones destinatàries:
Entitats, associacions, empreses, particulars i organismes públics.
Requisits previs:
1. Tenen preferència les peticions rebudes del teixit associatiu i registrades a Sant Cugat del Vallès amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i potenciar les dinàmiques col·lectives que impliquin l'enriquiment socioesportiu de la ciutat.
2. Cal disposar d'una assegurança d'acord amb l'article 152 del Decret 58/2010, de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima.
Observacions:
• Les peticions de particulars i empreses privades pel ZEM La Guinardera, ZEM Jaume Tubau o el Camp de Futbol Municipal Can Magí caldrà adreçar-les a la mateixa instal·lació.

• El fet d'emplenar aquesta sol·licitud no garanteix que es pugui disposar de tots els espais i/o equipaments demanats. És recomanable indicar dates alternatives per si no és possible atendre la vostra demanda.

• Cal tenir l'autorització de l'Ajuntament abans de fer difusió de l'activitat i iniciar els preparatius en l'organització.

• El muntatge i desmuntatge de l'espai serà responsabilitat del sol·licitant.

P239
Tràmits relacionats:
• Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant el tràmit de Sol·licitud de material

• En cas que es vulgui preparar menjar, cal complir la normativa sanitària que s'especifica a la fitxa informativa del sector alimentari - VENS 01 Venda i elaboració no sedentària i presentar la Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris

• En cas que es superi l'aforament, el servei d'Esports es posarà en contacte amb l'interessat per tal que designi una persona responsable de l'aforament. Caldrà presentar la Declaració responsable del control aforament i entrar-la mitjançant el tràmit d'aportació de documentació a un expedient existent.
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup V art. 3

Les següents entitats podran sol·licitar la reducció total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions (caldrà presentar el Doc. 1127)
- Persones físiques que representin col·lectius veïnals, socials o associatius juvenils
que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o la interculturalitat.
- Entitats, clubs esportius, associacions sense ànim de lucre i inscrites en el registre d’entitats del seu municipi, i en el cens d’entitats esportives de la Generalitat, si s’escau.
- Federacions esportives sense ànim de lucre i inscrites en el registre pertinent.
- Centres educatius i/o associacions de pares i mares que tinguin el seu centre al municipi.

La graduació de la bonificació es fixarà d'acord a les necessitats i quan es compleixi alguns dels següents requisits:
- Que la repercussió del preu de la instal·lació en la quota que ha de pagar la ciutadania per fer front a les despeses de l'activitat impossibiliti la realització d'aquesta.
- Que produeixi exclusió per motius econòmics afectant greument el principi d'igualtat d'oportunitats.
- Que hi hagi criteris d'interès de l'activitat per a la ciutat, públic objectiu al qual s'adreça l'activitat, nombre de participants beneficiaris o preu de l'entrada.
Termini de sol·licitud:
Activitats puntuals (com tornejos, campionats o similars): : mínim de 30 dies d'antelació

Casals i entrenaments:
• De l'1 al 30 de setembre de 2021: Període de sol·licituds d'ús extraordinari Casals de Nadal (del 23-12-21 al 09-01-22), Casals de Setmana Santa (del 11-04-22 al 18-04-22) i Casals d'Estiu (del 24-06-22 al 30-07-22).
• De l'1al 7 de novembre de 2021: Període per informar en cas de renúncia dels horaris habituals d'entrenaments en període de Nadal.
• De l'1 al 7 de febrer de 2022: Període per informar en cas de renúncia dels horaris habituals d'entrenaments període de Setmana Santa.
• Del 23 al 29 de maig de 2022: Període de sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives per entrenaments de caire excepcional i degudament justificats per l'estiu i pretemporada 2022-2023.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer. Segons l'art. 14 de la Llei 39/2015, les entitats jurídiques i les persones que actuïn en representació d'aquestes estan obligades a presentar la sol·licitud via telemàtica.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop