Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals


Objecte:
Sol·licitud d'equipament esportiu municipal per a la seva utilització, ja sigui esportiva, cultural o lúdica.
Les instal·lacions que es poden sol·licitar són:

  • Zona esportiva Municipal Rambla del Celler
  • ZEM Rambla del Celler (PAV1 - PAV2 - PAV3)
  • ZEM La Guinardera
  • ZEM Jaume Tubau
  • Pavelló Esportiu Municipal Valldoreix
  • Pavelló Esportiu Municipal La Floresta
  • Pista Esportiva Can Llobet
  • Les Pistes Esportives Sant Francesc
  • Camp de Futbol Municipal Can Magí
  • Camp de Futbol Municipal Mira-sol
  • Gimnàs Escola Joan Maragall
  • Gimnàs Escola Catalunya
  • Gimnàs Escola La Floresta
  • Gimnàs Institut Leonardo Da Vinci
  • Gimnàs Institut Joaquima Pla i Farreras
  • Gimnàs Institut Angeleta Ferrer i Sensat
  • Sala Canigó
Persones destinatàries:
Entitats, associacions, empreses, particulars i organismes públics.
Requisits previs:
1. Tindran preferència les peticions del teixit associatiu de Sant Cugat del Vallès, orientades a fomentar la participació ciutadana i potenciar dinàmiques que impliquin l'enriquiment socioesportiu de la ciutat.

2. Per les entitats esportives, caldrà disposar de la llicència esportiva de tots els participants, o bé d'una assegurança de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima, d'acord amb l'article 152 del Decret 58/2010.
Observacions:
• Les peticions de particulars i empreses privades pel ZEM La Guinardera, ZEM Jaume Tubau o el Camp de Futbol Municipal Can Magí, caldrà adreçar-les a la mateixa instal·lació.

• El fet d'emplenar aquesta sol·licitud no garanteix que es pugui disposar de tots els espais i/o equipaments demanats. És recomanable indicar dates alternatives per si no és possible atendre la vostra demanda.

• Cal tenir l'autorització de l'Ajuntament abans de fer difusió de l'activitat i iniciar els preparatius en l'organització.

• El muntatge i desmuntatge de l'espai serà responsabilitat del sol·licitant.

• En el termini de 30 dies des de la finalització de l'activitat, caldrà presentar una memòria de l'activitat (doc. 1168) mitjançant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient existent

P239
Tràmits relacionats:
Sol·licitud de material o infraestructures (només disponible per a entitats).

• En cas que es vulgui preparar menjar, cal complir la normativa sanitària que s'especifica a la fitxa informativa del sector alimentari - VENS 01 Venda i elaboració no sedentària i presentar la Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per temporada esportiva
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup V art. 3

Reducció del preu públic

Les següents entitats podran sol·licitar la reducció total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions.
- Persones físiques que representin col·lectius veïnals, socials o associatius juvenils
que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o la interculturalitat.
- Entitats, clubs esportius, associacions sense ànim de lucre i inscrites en el registre d’entitats del seu municipi, i en el cens d’entitats esportives de la Generalitat, si s’escau.
- Federacions esportives sense ànim de lucre i inscrites en el registre pertinent.
- Centres educatius i/o associacions de pares i mares que tinguin el seu centre al municipi.

La graduació de la bonificació es fixarà d'acord a les necessitats, i quan es compleixi alguns dels següents requisits:
- Que la repercussió del preu de la instal·lació en la quota que ha de pagar la ciutadania per fer front a les despeses de l'activitat impossibiliti la realització d'aquesta.
- Que produeixi exclusió per motius econòmics afectant greument el principi d'igualtat d'oportunitats.
- Que hi hagi criteris d'interès de l'activitat per a la ciutat, públic objectiu al qual s'adreça l'activitat, nombre de participants beneficiaris o preu de l'entrada.
Termini de sol·licitud:
Activitats puntuals (com tornejos, campionats o similars): : mínim de 30 dies d'antelació de l'esdeveniment.
Es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi registrat la totalitat de la documentació obligatòria amb tota la informació necessària per valorar el projecte.

Casals i entrenaments:
• De l'1de setembre al 31 d'octubre de 2022: Període de sol·licituds d'ús extraordinari Casals de Nadal (del 22-12-22 al 08-01-23), Casals de Setmana Santa (del 03-04-23 al 10-04-23) i Casals d'Estiu (del 23-06-23 al 31-07-23).
• De l'1al 7 de novembre de 2022: Període per informar en cas de renúncia dels horaris habituals d'entrenaments en període de Nadal.
• De l'1 al 7 de febrer de 2023: Període per informar en cas de renúncia dels horaris habituals d'entrenaments període de Setmana Santa.
• Del 22 al 28 de maig de 2023: Període de sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives per entrenaments de caire excepcional i degudament justificats per l'estiu i pretemporada 2024.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer. Segons l'art. 14 de la Llei 39/2015, les entitats jurídiques i les persones que actuïn en representació d'aquestes estan obligades a presentar la sol·licitud via telemàtica.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop