Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals


Objecte:
Sol·licitud d'equipament esportiu municipal per a la seva utilització, ja sigui esportiva, cultural o lúdica.

La cessió dels espais esportius és un dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Sant Cugat per acollir les demandes i necessitats existents per facilitar el desenvolupament de les activitats al municipi.

Les instal·lacions esportives municipals susceptibles per sol·licitar són:
• Zona esportiva Municipal Rambla del Celler
• ZEM Rambla del Celler (PAV1 - PAV2 - PAV3)
• ZEM La Guinardera
• ZEM Jaume Tubau
• Pavelló Esportiu Municipal Valldoreix
• Pavelló Esportiu Municipal La Floresta
• Pista Esportiva Can Llobet
• Les Pistes Esportives Sant Francesc
• Camp de Futbol Municipal Can Magí
• Camp de Futbol Municipal Mira-sol
• Gimnàs Escola Joan Maragall
• Gimnàs Escola Catalunya
• Gimnàs Escola La Floresta
• Gimnàs Institut Leonardo Da Vinci
• Sala Canigó
Persones destinatàries:
Tothom ho pot sol·licitar, entitats, associacions, empreses, particulars i organismes públics.
Requisits previs:
1. Tenen preferència les peticions rebudes del teixit associatiu i registrades a Sant Cugat del Vallès amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i potenciar les dinàmiques col·lectives que impliquin l'enriquiment socioesportiu de la ciutat.
2. Cal disposar d'una assegurança d'acord amb l'article 152 del Decret 58/2010.
Observacions:
• Les peticions de particulars i empreses privades pel ZEM La Guinardera, ZEM Jaume Tubau o el Camp de Futbol Municipal Can Magí caldrà adreçar-les a la mateixa instal·lació.

• En cas que es vulgui preparar menjar, cal complir la normativa sanitària que s'especifica a la fitxa informativa del sector alimentari - VENS 01 Venda i elaboració no sedentària i presentar la Declaració responsable del sector alimentari (doc. 212)

• El fet d'emplenar aquesta sol·licitud no garanteix que es pugui disposar de tots els espais i/o equipaments demanats. És recomanable indicar dates alternatives per si no és possible atendre la vostra demanda.

• Cal tenir l'autorització de l'Ajuntament abans de fer difusió de l'activitat i iniciar els preparatius en l'organització.

• El muntatge i desmuntatge de l'espai serà responsabilitat del sol·licitant.

P239
Tràmits relacionats:
• Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant el tràmit específic: Sol·licitud de material

Declaració responsable del sector alimentari per a establiments no sedentaris

• En cas que es superi l'aforament, el servei d'Esports es posarà en contacte amb l'interessat per tal que designi una persona responsable de l'aforament. Caldrà presentar la Declaració responsable del control aforament i entrar-la mitjançant el tràmit d'aportació de documentació a un expedient existent.
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup V art. 3
Termini de sol·licitud:
Cal presentar la sol·licitud com a mínim amb 30 dies d'antelació.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop