Cessió i/o lloguer d'espais culturals

Cessió i/o lloguer d'espais culturals


Objecte:
Sol·licitud de cessió i/o lloguer d’instal·lacions i espais culturals de titularitat municipal per a la seva utilització per part d'entitats i persones físiques.
La cessió i/o lloguer d'espais públics és un servei gestionat per una empresa concessionària: la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat del Vallès.

Els seus objectius són:

 • • Facilitar el desenvolupament de les activitats i accions de la societat civil organitzada, oferint els espais més idonis i els recursos disponibles.

 • • Reforçar el moviment associatiu de la ciutat i afavorir les iniciatives ciutadanes, individuals o col·lec­tives, perseguint un enriquiment sociocultural del conjunt de la ciutat.

 • • Enfortir la vinculació de l’equipament amb el territori, sobretot en el cas dels centres culturals de districtes.

 • • Promoure la mobilitat entre els territoris, visibilitzant els diferents centres i usant els seus espais quan aquests siguin els més idonis, posant l’accent en la seva funció i no tant en la seva proximitat.

 • • Donar impuls a la creativitat de caire cultural, especialment les arts escèniques, oferint espais i recursos escènics.
Persones destinatàries:
Entitats, associacions, col·lectius, empreses, particulars i organismes públics.
Requisits previs:
Es prioritzaran les iniciatives proposades des del teixit associatiu amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i potenciar les dinàmiques col·lectives que impliquin l'enriquiment sociocultural de la ciutat.
Observacions:
• Espais que es poden sol·licitar:

 • Sant Cugat centre: Casa de Cultura, Casal Torreblanca, Xalet Negre, Centre Maristany

 • Mira-sol: Casal i Teatre

 • La Floresta: Casino, Centre Social i Sanitari

 • Les Planes: Casal de les Planes


• Tramitació:

  Els particulars podran tramitar la sol·licitud de forma presencial o telemàtica, tot i que es recomana que la seva presentació es faci mitjançant la seu electrònica de l 'Ajuntament de forma telemàtica. Les empreses, associacions, entitats, comunitats de propietaris o el representant de les mateixes estan obligats a comunicar-se amb l'Ajuntament de forma telemàtica.

• Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant el document específic (Sol·licitud de material). Es recomana consultar els Criteris per la sol·licitud i concessió de material municipal

• Si es vol demanar l'ús del teatre de Mira-sol cadrà presentar l'annex corresponent (Doc. 604)

• Per més informació podeu trucar al 010 o al 900 104 941 si es truca des de mòbil o fora del municipi.

P349 Casa de Cultura
P351 Casa Cultura Mira-sol i Teatre
P352 Casal Joves Torre Blanca
P353 Centre Cívic Les Planes
P354 Casino La Floresta
P355 Centre Social i Sanitari La Floresta
P356 Xalet Negre
P361 Centre Maristany
N409 Sol·licitud de material
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup I art. 3
Termini de sol·licitud:
La sol·licitud haurà de presentar-se amb un mínim de 15 dies antelació i amb un màxim d'un any de la data de celebració de l'activitat. Si l'activitat requereix material del servei de Brigada Municipal, l'antelació haurà de ser de 20 dies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop