Proposta d'ingrés documental a l'Arxiu Municipal

Proposta d'ingrés documental a l'Arxiu Municipal


Objecte:
Serà objecte d’ingrés documental a l’arxiu municipal tota aquella documentació que pugui ser útil per a l’estudi i coneixement del medi social, econòmic, cultural, etc., del municipi.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona, física o jurídica, que hagi realitzat la seva activitat professional o personal al municipi o que hi hagi estat vinculada, i que tingui la titularitat dels béns documentals proposats.
Observacions:
Els documents transferits seran sempre originals.
Poden ser qualsevol expressió en llenguatge natural o convencional i qualsevol expressió gràfica, sonora o en imatge, independentment de la data, recollida en qualsevol tipus de suport material, inclosos els suports informàtics.

N154
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop