Reducció de preu d'accés a piscines municipals per gent gran

Reducció de preu d'accés a piscines municipals per gent gran


Objecte:
Sol·licitud de reducció del preu d'accés a les piscines municipals per a la gent gran.

Cal diferenciar:

  • • Piscines municipals del Parc Central i de La Floresta: es pot sol·licitar la reducció, en temporada d'estiu, per a l'entrada puntual i pels abonaments de 10 i 20 entrades.

  • • Piscina municipal de Rambla del Celler: es pot sol·licitar la reducció només per a l'entrada puntual i l'abonament de 10 entrades.
Persones destinatàries:
Persones jubilades o pensionistes
Requisits previs:
Les persones sol·licitants han de disposar d'una renda menor o igual al salari mínim interprofessional vigent.
Observacions:
• Aquesta bonificació és únicament per l'ús de les piscines municipals i NO per a la realització d'activitats programades amb preu públic propi.

• Per beneficiar-se d'aquesta reducció les persones adjudicatàries hauran de mostrar el document emès per l'OAC.

• Podeu consultar els preus públics de la piscina al següent enllaç: Preus públics per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives

P240
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop