Targeta acreditativa de la discapacitat

Targeta acreditativa de la discapacitat


Objecte:
Aquesta targeta és un document públic, personal i intransferible que acredita la discapacitat. Inclou les dades personals i el número de document d'identitat en text o format Braille, així com el percentatge de grau de discapacitat, la necessitat de tercera persona, el barem de mobilitat i la validesa, que podrà ser definitiva o temporal. La targeta s'haurà de presentar sempre acompanyada del DNI o del NIE.
Persones destinatàries:
Persones residents a Catalunya que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%., i que hagin obtingut prèviament el certificat de discapacitat.
Observacions:
Aquest tràmit és de competència del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a: Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya

N153
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop