Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social

Ajut per a propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la borsa de mediació per al lloguer social


Objecte:
Ajut econòmic, equivalent al 50% de la quota de l'Impost de Bens Immoble (IBI), per a propietaris d'habitatges que es lloguin a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social que gestiona l'empresa municipal PROMUSA a través de l'Oficina Local d'Habitatge.
Persones destinatàries:
Propietaris que lloguin el seu habitatge a través de la Borsa de Mediació per al lloguer social de l'Oficina Local d'Habitatge.
Requisits previs:
Tenir l'habitatge adscrit a la Borsa de Mediació per al lloguer social a 31 de desembre de 2019
Observacions:
Per donar d'alta l'habitatge a la Borsa de lloguer de l'OLH, consulteu el següent enllaç: Borsa de lloguer social de l'Oficina Local d'Habitatge

Ajuts no acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa (per exemple; ajuts a l'habitatge, ajuts al lloguer, etc...)

Queden exclosos els habitatges de Protecció Oficial per estar ja bonificats.

P257
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Data de presentació del 18 de març a 16 d'abril de 2020 (Prorrogat com a mínim fins que s'acabi l'estat de l'alarma pel Covid19)
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop