2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Gestió i benestar animal

2022 - Subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública: Gestió i benestar animal


Objecte:
Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a les persones físiques o jurídiques que duguin a terme activitats de gestió i
benestar animal, que complementin o supleixin els serveis de competència municipal, realitzat durant l'any 2021 i/o que es vulgui realitzar durant l'any 2022.

Projectes, activitats i serveis, que tinguin alguna de les següents finalitats:

    • Millora de les instal·lacions de centres d'acollida d'animals de companyia.
    • Intervencions i tractaments veterinaris, medicació, alimentació i material per al
    benestar dels animals.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits de les bases de les convocatòries
Requisits previs:
Veure punt 5 de les bases de la convocatòria
Observacions:
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o manca algun document, es podrà esmenar la falta dins el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, si no s'especifica altra cosa a les bases.

N306
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 30 de juny al 20 de juliol de 2022
Tràmits relacionats:
En cas d'associacions o entitats de Sant Cugat del Vallès que no estiguin inscrites al Registre d'entitats: Inscripció al Registre municipal d'associacions i entitats
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Cal sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop