2022 - Ajuts econòmics COVID19 als establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa

2022 - Ajuts econòmics COVID19 als establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa


Objecte:

Atorgament d'ajuts econòmics covid-19 als establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa, i altres activitats afectades per la suspensió d'obertura, en concret ajuts pel lloguer dels mesos d'octubre i novembre del 2020 o, si es propietari, per les despeses destinades a l'adequació del seu establiment a les mesures de seguretat, salut i higiene degudes a la covid-19 i/o a la digitalització del seu negoci

Persones destinatàries:

Establiments de restauració, centres d'estètica i bellesa, i altres activitats afectades per la suspensió d'obertura recollida a la Resolució SLT/2546/2020 de la Generalitat de Catalunya de 15 d'octubre.

Requisits previs:

• Que el seu volum anual de negoci no superi els 2.000.000 €

• Que l'establiment comercial o de serveis estigui ubicat a Sant Cugat del Vallès

• Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries, de seguretat social o mutualitat

• Estar donat d'alta censal abans de la declaració de l'estat d'alarma (RD 463/2020, de 14 de març de 2020) i que mantingui la seva activitat, com a mínim, fins al moment de fer la sol·licitud de l'atorgament de l'ajut.

• Que un cop permesa l'obertura de l'activitat desprès de la suspensió d'octubre, es compleixin totes les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT

Observacions:
La quantia de l'ajut serà:

LLOGUER :

• Per a establiments de restauració, parcs infantils i oci nocturn, activitats amb suspensió d'obertura com a mínim durant el període del 15 d'octubre al 21 de novembre del 2020 el 50% del lloguer que hagi pagat del seu establiment durant els mesos d'octubre i novembre de 2020, amb un màxim de 2.500€.

• Per als centres d'estètica i bellesa, activitat amb suspensió d'obertura durant el període del 15 d'octubre al 13 de novembre del 2020: el 40% del lloguer del seu establiment durant els mesos d'octubre i novembre de 2020, amb un màxim de 2.500€.

EN PROPIETAT :

• Despeses destinades a l'adequació del seu establiment a les mesures de seguretat, salut i higiene dels llocs de treball i relacions socials degudes a la COVID19 i per adequar la seva activitat digitalment. El període de les despeses subvencionables serà des del 14 de març fins al 30 de novembre del 2020 i la quantia de l'ajut tindrà un màxim de 1.000 €.

Per a dubtes podeu contactar amb l'Oficina d'atenció a l'empresa.

P250

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Termini de sol·licitud:
Del 8 de març al 7 de juny de 2022
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop