Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per temporada esportiva

Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per temporada esportiva


Objecte:
Sol·licitud d'equipament esportiu municipal per temporada esportiva, per a la seva utilització, ja sigui esportiva, cultural o lúdica.
Persones destinatàries:
Entitats, associacions, empreses, particulars i organismes públics.
Requisits previs:
1. Tindran preferència les peticions del teixit associatiu de Sant Cugat del Vallès, orientades a fomentar la participació ciutadana i potenciar dinàmiques que impliquin l'enriquiment socioesportiu de la ciutat.

2. Per les entitats esportives, caldrà disposar de la llicència esportiva de tots els participants, o bé d'una assegurança de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima, d'acord amb l'article 152 del Decret 58/2010.
Observacions:
• Les peticions de particulars i empreses privades pel ZEM La Guinardera, ZEM Jaume Tubau o el Camp de Futbol Municipal Can Magí caldrà adreçar-les a la mateixa instal·lació.

• El fet d'emplenar aquesta sol·licitud no garanteix que es pugui disposar de tots els espais i/o equipaments demanats.

• Cal tenir l'autorització de l'Ajuntament abans de fer difusió de l'activitat i iniciar els preparatius en l'organització.

P239
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preu Públic Grup V art. 3

Reducció del preu públic

Les següents entitats podran sol·licitar la reducció total o parcial sobre el cost total de les instal·lacions.
- Persones físiques que representin col·lectius veïnals, socials o associatius juvenils
que treballin per la inclusió social, la integració de les persones i/o la interculturalitat.
- Entitats, clubs esportius, associacions sense ànim de lucre i inscrites en el registre d’entitats del seu municipi, i en el cens d’entitats esportives de la Generalitat, si s’escau.
- Federacions esportives sense ànim de lucre i inscrites en el registre pertinent.
- Centres educatius i/o associacions de pares i mares que tinguin el seu centre al municipi.
Termini de sol·licitud:
Sol·licitud d'instal·lacions per la Temporada 2023-2024: De l'1 al 15 de març de 2023.
Tràmits relacionats:
Sol·licitud d'instal·lacions esportives municipals per activitats puntuals
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer. Segons l'art. 14 de la Llei 39/2015, les entitats jurídiques i les persones que actuïn en representació d'aquestes estan obligades a presentar la sol·licitud via telemàtica.

Top