Zona baixes emissions

Zona baixes emissions


Objecte:
La restricció del trànsit dins la Zona Baixes Emissions (ZBE) de Sant Cugat afecta els vehicles sense etiqueta de la DGT i és d'aplicació tots els dies laborables, de dilluns a divendres, en horari de 7:00 a 20:00 hores en la següent àrea: plànol de la ZBE.

Per poder circular dins aquesta zona amb vehicles no autoritzats cal:
Exempcions:

• Els vehicles d'emergències i serveis bàsics i els vehicles de les persones amb mobilitat reduïda. Igualment, però, hauran d'estar inscrits al Registre metropolità.

• Temporalment, estan exempts d'aquestes restriccions tota una sèrie de vehicles que podeu consultar en aquest enllaç.
Observacions:
• Podeu consultar si el vostre vehicle pot accedir a la zona de baixes emissions al següent enllaç: vehicles afectats.

• L'AMB disposa d'un servei d'atenció per realitzar consultes i reclamacions relacionades amb la Zona de baixes emissions, a través del Formulari web de consultes i/o reclamacions o bé el telèfon de contacte (de 8 a 20 hores): 930 333 555.
Tràmits relacionats:
Les al·legacions de multes per accedir a la Zona de baixes emissions s'han de presentar a través del tràmit d'Al·legacions i/o recursos a denúncies de circulació municipals.

Els denunciats tenen 20 dies naturals per pagar amb una bonificació del 50% o bé formular al·legacions des de que reben la notificació de la sanció.
Es recomana presentar al·legacions en els següents casos:

    - Si s'ha rebut més d'una denúncia amb el mateix vehicle i el mateix dia. El sistema de captació d'imatges no hauria de denunciar els vehicles més d'una vegada el mateix dia.
    - Si un vehicle ha estat denunciat fora de l'horari de prohibició d'entrada a la ZBE (dilluns a divendres de 7 a 20 h.).
    - Si alguna persona té denúncies de dies diferents, pot presentar al·legacions i es revisarà cas per cas si es poden considerar com a infracció continuada (La primera denuncia és sancionable i les següents fins a la primera notificació es deixarien sense efecte).
Tramitació presencial:
Per a tramitar l'alta del vehicle o les autoritzacions diàries, i si no disposeu d'identificació digital podeu demanar cita a través de www.santcugat.cat/citaprevia, o trucant al 010 (900104941, si truqueu des del mòbil o fora del municipi), indicant el dia i hora desitjats i el tràmit que voleu fer. Nomes caldrà que empleneu i signeu la sol·licitud que us lliurarà la persona que us atengui i des del propi Ajuntament s'enviarà la vostra petició de registre a l'AMB Informació i Serveis.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop