2020 - Ajuts econòmics extraordinaris per a empreses i comerços afectats per la Covid19

2020 - Ajuts econòmics extraordinaris per a empreses i comerços afectats per la Covid19


Objecte:
Termini ampliat fins el 25 de novembre de 2020

Atorgament d'ajuts a les empreses i comerços del municipi que han vist alterada la seva activitat com a conseqüència del COVID -19
Persones destinatàries:
Podran ser beneficiaries dels ajuts les persones físiques o jurídiques de menys de 10 treballadors/es i que el volum anual de negoci no superi els 2.000.000€
Requisits previs:
A) Activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

B) Activitats econòmiques no suspeses per les mesures decretades però afectades per la minoració de la seva activitat, com a mínim el 50% dels seus ingressos, en relació al mes d'abril de 2019. Quan la persona física o jurídica no porti d'alta des del mes d'abril de 2019 per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es farà tenint en compte la mitjana d'ingressos mensuals des de l'alta censal fins al mes de març 2020.

1. Que tinguin el domicili fiscal de l'activitat en el municipi de Sant Cugat del Vallès.

2. Que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries, de seguretat social o mutualitat.

3. Estar donat d'alta censal abans la declaració de l'estat d'alarma.
Observacions:
La quantia de l'ajut serà d'una única quantitat de 500€ per cada persona física i/o jurídica d'un sol treballador/a.

En el cas de justificar entre 2 i 9 treballadors/es, la quantia s'incrementarà un 10% per cada treballador/a que l'empresa tingui contractat, essent en aquests casos l'import màxim de l'ajut de 900 € per cada persona física o jurídica.

Per a dubtes podeu contactar amb l'Oficina d'atenció a l'empresa.

P250
Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
De l'11 de juny al 25 de novembre de 2020

Tramitació electrònicaTop