Reconeixement de la situació de dependència

Reconeixement de la situació de dependència


Objecte:
La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.
Persones destinatàries:
Persones que es trobin en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
Requisits previs:
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigirà a qui tingui la guàrdia i custòdia.
Observacions:
Aquest tràmit és de competència del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a: Oficina virtual de la Generalitat de Catalunya

N153
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop