Cessió i/o lloguer d'espais Aula Magna Conservatori

Cessió i/o lloguer d'espais Aula Magna Conservatori


Objecte:
Sol·licitud de cessió i/o lloguer d’instal·lacions i espais de l'Aula Magna.
Persones destinatàries:
Entitats, institucions i/o empreses
Observacions:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica

• Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant els documents específics (Sol·licitud de material i Dades de creditors). Es recomana consultar els Criteris per la sol·licitud i concessió de material municipal

• Per més informació podeu trucar al 010 o al 900 104 941 si es truca des de mòbil o fora del municipi.

P350 Aula magna Conservatori
N409 Sol·licitud de material
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preus públics pels serveis del Patronat Municipal d'Educació
Termini de sol·licitud:
La sol·licitud haurà de presentar-se amb un mínim de 15 dies d'antelació i amb un màxim d'un any de la data de celebració de l'activitat. Si l'activitat requereix material del servei de Brigada Municipal, l'antelació haurà de ser de 20 dies

Tramitació electrònicaTop