2023 - Subvencions per a la contractació de monitors de suport

2023 - Subvencions per a la contractació de monitors de suport


Objecte:
Subvencions per a la contractació de monitors de suport en activitats extraescolars compreses entre gener i desembre de 2023 organitzades per les AFA (Associacions de Famílies d'Alumnes de Sant Cugat del Vallès), per a que els infants amb discapacitat puguin participar-hi de manera normalitzada i inclusiva.
Persones destinatàries:
AFAs (Associacions de Famílies d'Alumnes) de Sant Cugat del Vallès, que organitzin activitats extraescolars en les que hi participin infants amb discapacitat
Requisits previs:
Aquestes activitats han d'estar organitzades, per les AFA d'alguna escola, del municipi de Sant Cugat, fora de l'horari escolar.
El monitor donarà suport a l'infant de manera que aquest pugui participar de l'activitat extraescolar amb la resta d'infants i que promogui la seva inclusió en el grup. No es subvencionarà cap monitoratge que inclogui classes particulars o activitats dels infants fora del grup.
Observacions:
N218
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 3 al 10 de novembre de 2023

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop