Ajuts econòmics per activitats d'estiu

Ajuts econòmics per activitats d'estiu


Objecte:
Subvencionar l'assistència a activitats d'estiu organitzades per entitats del municipi
Persones destinatàries:
Infants i adolescents escolaritzats des de P3 a 4rt d'ESO. Empadronats i residents a Sant Cugat
Requisits previs:
1. La persona sol·licitant de l'ajut (mare, pare o tutor/a legal de l'infant o adolescent) ha de disposar de NIF/NIE.

2. La persona beneficiària de l'ajut no pot rebre cap altre ajut públic pel mateix concepte si el seu import, sumat al dels ajuts regulats en aquestes bases, superen el cost de l'activitat

3. La renda familiar de l'any 2017 no pot superar els llindars que s'estableixen a la següent taula:

Membres de la unitat familiar / Ingressos anuals màxims
2.............................................................20.324 €
3.............................................................24.921 €
4.............................................................28.800 €
5.............................................................32.220 €
6.............................................................35.314 €

El llindar de renda s'augmentarà en un 10% per cada membre de la unitat familiar a partir de 6 membre de la unitat familiar.
Observacions:
L'adjudicació dels ajuts es farà en funció de la renda familiar (segons barems especificats a les bases de la convocatòria).
Es valoraran també les circumstàncies familiars específiques (condició de família nombrosa o monoparental, discapacitat de l'alumne/a, infants en acolliment o situació de violència de gènere), i les famílies que es troben en seguiment per part de Serveis Socials.

P251
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 29 d'abril al 10 de maig de 2019
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top