00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats

00 (FUE) Guia de tràmits d'activitats


Objecte:
Guia de tràmits d'activitats

Aquesta guia vol ser una ajuda a l'hora de sol·licitar una llicència, comunicació prèvia o declaració responsable d'actvitats.

Hi trobareu les tipologies d'activitats més freqüents. Escolliu el tipus d'activitat que més s'ajusti a la que voleu desenvolupar i podreu veure el tràmit FUE que correspon, tant si el que voleu és obrir una nova activitat, fer una modificació o un canvi de titularitat. Clicant l'enllaç, podreu consultar tota la informació sobre el tràmit i la documentació a aportar, així com tramitar la sol·licitud corresponent.

En cas que a la guia no hi trobeu l'activitat que voleu desenvolupar, caldrà que la busqueu als annexos de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica o bé als annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), i posteriors modificacions de la Llei
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Observacions:
• Les activitats sotmeses a Comunicació Prèvia, Comunicació Prèvia ambiental i Comunicació Prèvia recreativa, així com les seves modificacions i canvis de titularitat que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.
En canvi, les llicències, tant ambientals com recreatives, i les seves modificacions, cal adreçar-les a l'Ajuntament de Sant Cugat.

• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a l'oficina d'atenció a l'empresa..

• És important seguir les indicacions que s'especifiquen al detall de documentació per a cada tipus de tràmit.
Import:
Els tràmits d'activitats són subjecte a taxes, segons l'Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2
El tràmit de baixa d'una activitat i els tràmits relacionats amb Salut pública no estan subjectes a taxa.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop