Mocions municipals

Mocions municipals


Objecte:
Presentació de mocions dels grups municipals per ser tractades en el Ple.
Persones destinatàries:
Només poden ser presentades pels grups municipals i/o regidors no adscrits.
Observacions:
M170
Termini de sol·licitud:
El previst en el Reglament Orgànic Municipal
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop