Mocions municipals

Mocions municipals


Objecte:
Presentació de mocions dels grups municipals per ser tractades en el Ple.
Persones destinatàries:
Només poden ser presentades pels grups municipals i/o regidors no adscrits.
Observacions:
M170
Termini de sol·licitud:
El previst en el Reglament Orgànic Municipal
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

També es poden presentar sol·licituds i documentació a través dels següents canals:
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Tramitació electrònicaTop