Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual

Gual: Contragual, ampliació o reserva lateral de gual


Objecte:
Prohibició d'aparcament en calçada oposada, laterals de gual i/o ampliació de la longitud de gual per facilitar l'accés al mateix degut a l'estretor del carrer.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que prèviament disposi d'una llicència de gual.
Observacions:
T148
Tràmits relacionats:
Gual provisional d'obra

Llicència de gual
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup IV
Annex de categories de carrers
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop