Gual: Llicència de gual

Gual: Llicència de gual


Objecte:
Sol·licitud de permís per a la llicència de gual a la via pública.
Persones destinatàries:
Persones titulars de l'ús de la finca
Observacions:
• Cal tenir present que quan es demani llicència d'obra major ja es sol·liciti permís de gual.

• Cal omplir el full de dades complementàries de la sol·licitud

• La taxa a abonar es calcula en base als metres linials de la vorada remuntable, categoria del carrer i el nombre de vehicles que hi entren.

• Mides del gual:
    - per habitatges (vehicles turismes o fins 3T.): de 2.5m a 4m
    - per ús industrial: de 2.5m a 6m
    - per a tots els casos: longitud màxim < longitud de la porta + 1m.

• En el plànol adjunt a la sol·licitud s'indiquen les característiques constructives i les mides.

• A partir de l'1 de gener 2007, deixen d'existir les enganxines on consta l'any de la revisió del gual.

T148
Tràmits relacionats:
Gual provisional d'obra
Prohibició d'aparcament amb motiu de gual (contragual, ampliació o reserva lateral de gual)
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup IV
Ordenança fiscal número 10 Art 5.2 Secció 1.1.1
Ordenança fiscal número 12 Punt 7.1
Annex de categories de carrers
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop