Termalisme social i vacances per a la gent gran

Termalisme social i vacances per a la gent gran


Objecte:
Sol·licituds de viatges de turisme social i estades a balnearis que oferta l'IMSERSO.
Són convocatòries anuals del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, concretament a través de l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) que és qui subvenciona.
Persones destinatàries:
Poden sol·licitar-ho els jubilats/ades i pensionistes. Els requisits queden recollits en les convocatòries oficials anuals.
Observacions:
Aquest tràmit és de competència del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Es pot presentar la documentació de forma presencial a qualsevol Oficina d'atenció ciutadana o bé tramitar-la directament a l'oficina virtual de l'IMSERSO
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop