Sol·licitud d'informe de bo social (per subministrament d'electricitat)

Sol·licitud d'informe de bo social (per subministrament d'electricitat)


Objecte:
Sol·licitud d'un informe per part de Serveis socials per obtenir un descompte en la factura de l’electricitat (del preu del terme de potència -terme fix- i del consum). Només cal aquest informe per acreditar alguna de les següents circumstàncies especials: discapacitat (del 33% o superior), dependència (grau II o III), víctimes de violència de gènere o de terrorisme.
En cap cas s'aplicarà el descompte dels lloguers o serveis addicionals que tinguis contractats.
Persones destinatàries:
Persones que tinguin una discapacitat o dependència reconeguda, o bé siguin víctimes de violència de gènere o de terrorisme, i que tinguin un contracte d'electricitat amb alguna de les companyies que formen part del mercat regulat.
Requisits previs:
1. La persona sol·licitant ha de ser el titular del contracte

2. Cal ser client d'una de les següents companyies regulades(consultar companyies)

3. Cal tenir tarifa PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor).

4. Acreditar les circumstàncies especials que provoquen la situació de vulnerabilitat:
    - Discapacitat igual o major al 33% (caldrà aportar el certificat de discapacitat)
    - Dependència de grau II o III (caldrà aportar el certificat de dependència)
    - Víctima de violència de gènere (veure formes d'acreditació)
    - Víctima de terrorisme
Observacions:
• El bo social es pot demanar únicament pels contractes de llum

• La persona titular del contracte de subministrament de la llum ha de coincidir amb la persona sol·licitant.

• És imprescindible ser client d'una de les companyies regulades (consulteu les companyies). Si no en sou client, caldrà fer el canvi a alguna d’aquestes empreses abans de tramitar el bo social. Es pot fer presentant aquest document directament a la companyia.

• Cal que la tarifa sigui la PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor). Si aquesta no és la teva tarifa, caldrà demanar-la mitjançant el mateix document.

Un cop rebut l'informe de Serveis Socials, la persona interessada haurà de dirigir-se a la companyia per acabar de tramitar el bo social.

P248 Sol·licitud d'informe de bo social
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top