02 (FUE) Declaració responsable habitatges d'ús turístic

02 (FUE) Declaració responsable habitatges d'ús turístic


Termini de sol·licitud:

Tràmit no disponible. Suspensió de llicències d'instal·lació i ampliació d'activitats o usos concrets per a la implantació d'habitatges d'ús turístic.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop