Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments no sedentaris

Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments no sedentaris


Objecte:
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara sota la seva responsabilitat les dades de l'establiment no sedentari i manifesta que acompleix amb els requisits de la legislació sanitària i que es compromet a mantenir el seu compliment durant l'exercici d'aquesta activitat en aquest municipi.
Es sotmeten a aquest règim tant els establiments no sedentaris que fan l'activitat únicament de venda d'aliments com els que fan l'activitat d'elaboració i venda d'aquests.
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol portar a terme una activitat alimentària no sedentària al municipi, o el seu representant legal. En aquest cas, cal declarar la representació amb la qual s'actua.
Observacions:
La sol·licitud s'ha de registrar amb un mínim d'antelació de 15 dies de la data de l'esdeveniment. Cas contrari, es considerarà fora de termini.
Caldrà complimentar la totalitat de les dades de la Declaració Responsable (doc. 212) perquè es pugui tramitar. En cas de fer el tràmit via telemàtica és imprescindible adjuntar el doc. 212 emplenat.

T201
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
15 dies abans de la data de l'esdeveniment
Tràmits relacionats:
Parades a fires i mercats
Ocupació de la via pública
Atraccions firals
Sol·licitud d'equipaments esportius
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop