Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica: conveni AMB

Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica: conveni AMB


Objecte:
Amb el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica l'AMB vol donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics, mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament i l'actuació dels seus serveis socials bàsics així com amb les companyies distribuïdores d'aigua, de gas i d'electricitat dins l'àmbit municipal.
Persones destinatàries:
El Programa està adreçat a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no puguin fer front al deute aculumat
Requisits previs:
1. Ser titular del contracte de subministrament d'ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual pel concepte de gas, aigua i/o electricitat i haver rebut l'avís de tall.

2. Pertànyer a un d'aquests grups de limitació econòmica:

  • • Tenir més de 60 anys i ser perceptor de: pensió mínima de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, SOVI, pensions no contributives de jubilació o de invalidesa

  • • Unitat familiar on tots els seus integrants estan a l'atur

3. No excedir el màxim d'ingressos bruts anuals per família estipulats pel Govern per accedir al bo social:

  • 10.841 € família unipersonal

  • 18.429 € família dues persones

  • 23.849 € família de tres o més persones
Observacions:
P248
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop