Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica

Sol·licitud de mesures contra la pobresa energètica


Objecte:
A partir del mes de març de 2019 aquestes ajudes passaran a ser gestionades per l'ajuntament de Sant Cugat

Donar una resposta efectiva a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d'aigua per motiu de falta de recursos econòmics.
Persones destinatàries:
Persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no puguin fer front al deute aculumat
Requisits previs:
Ser titular del contracte de subministrament d'ús domèstic corresponent al seu habitatge habitual pel concepte de gas, aigua i/o electricitat i haver rebut l'avís de tall.
Observacions:
La valoració de cada cas es farà en funció dels ingressos de la unitat familiar.

P248
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop