Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres

Reserva especial per càrrega i descàrrega per obres


Objecte:
Sol·licitud de llicència per a la reserva d'una zona de càrrega i descàrrega per obres
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que necessiti un espai per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega per a la correcta execució de les obres que estiguin desenvolupant.
Observacions:
Cal presentar la sol·licitud complimentada indicant la longitud necessària en metres, la durada en trimestres i la ubicació exacta.

No es podrà iniciar l'activitat de càrrega i descàrrega fins que no es tingui l'autorització expressa del servei de Mobilitat

T153
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup IV
Annex de categories de carrers
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop