Justificació subvencions i convenis

Justificació subvencions i convenis


Objecte:
Aportació de la documentació justificativa del compliment de les condicions d'ajuts i subvencions concedides, de la consecució dels objectius i de les despeses efectuades.
Persones destinatàries:
Persones físiques o jurídiqies que hagin estat beneficiàries d'una subvenció o ajut concedits per l'Ajuntament
Observacions:
Trobareu els documents necessaris per justificar la vostra subvenció a la pestanya de "Documentació" i a les bases de cada convocatòria
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
El termini per a la justificació de la subvenció vindrà determinat per les bases reguladores de cada convocatòria. A falta de previsió de les bases reguladores, la seva presentació es realitzarà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l'activitat.
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

També es poden presentar sol·licituds i documentació a través dels següents canals:
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Tramitació electrònicaTop