Inscripció al registre de voluntats anticipades o testament vital

Inscripció al registre de voluntats anticipades o testament vital


Objecte:
El document de voluntats anticipades o testament vital és un document mitjançant el qual una persona, major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions que cal tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Per tant, possibilita el coneixement per part dels professionals sanitaris dels desigs i valors que puguin influir en les decisions assistencials futures que afectin les persones malaltes quan no puguin decidir per si mateixes.

Generalitat Catalunya. Canal Salut. Voluntats anticipades
Objecte:
El document de voluntats anticipades o testament vital és un document mitjançant el qual una persona, major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions que cal tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. Per tant, possibilita el coneixement per part dels professionals sanitaris dels desigs i valors que puguin influir en les decisions assistencials futures que afectin les persones malaltes quan no puguin decidir per si mateixes.

Generalitat Catalunya. Canal Salut. Voluntats anticipades
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat
Observacions:
No es pot fer registre únic, tota la informació relativa al tràmit es troba al següent enllaç:
Generalitat Catalunya. Canal Salut. Voluntats anticipades

El document de voluntats anticipades es pot tramitar:
• A qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya.
• Al Departament de Salut (demanant cita prèviament al telèfon 93 227 29 00).
• A les Oficines d'Afers Socials i Família (plaça de la Vila 1, dimecres de 9 a 13h).
• Des de qualsevol notaria si s'ha optat per aquesta via de formalització del document.

Podeu consultar la documentació necessària al següent enllaç:
Certificat d'Actes d'Última Voluntat
Observacions:
No es pot fer registre únic, tota la informació relativa al tràmit es troba al següent enllaç:
Generalitat Catalunya. Canal Salut. Voluntats anticipades

Les sol·licituds dels certificats d'actes d'última voluntat es dirigiran al Registre General d'Actes d'Última Voluntat. Ministeri de Justícia. Pl. de Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid, amb la documentació següent.
Podeu consultar la documentació a aportar al següent enllaç:
Certificat d'Actes d'Última Voluntat
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop