Renda garantida de ciutadania

Renda garantida de ciutadania


Objecte:
La Renda garantida de ciutadania (RGC) neix per garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.
Requisits previs:
Es tracta d'un tràmit que gestiona exclusivament la Generalitat de Catalunya i al qual s'ha de demanar cita prèvia mitjançant: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Tramitació electrònicaTop