Sol·licitud servei mediació i convivència

Sol·licitud servei mediació i convivència


Objecte:
Sol·licitud per accedir, de forma voluntària, confidencial i imparcial al Servei de Mediació i Convivència que ofereix l'Ajuntament de Sant Cugat.

És un procediment no jurisdiccional de resolució de conflictes, on la mediació és una eina, adreçat a que les persones gestionin per elles mateixes la solució dels conflictes mutus que els afecten, amb l'assistència d'una o dues persones mediadores.

El Servei s'encarrega d'intervenir quan hi ha conflictes de convivència entre veïns, comunitats de veïns, grups de persones i entitats, però també ofereix suport a les comunitats per explicar com s'han d'organitzar i per a accions formatives. S'intenta desencallar els problemes sorgits per l'activitat humana.
Persones destinatàries:
Persones empadronades al municipi o que tinguin un vincle estable i continuat amb la ciutat.
Requisits previs:
1. Estar empadronats en el municipi de Sant Cugat del Vallès o, en defecte d'empadronament, acreditar un vincle estable i continuat amb la ciutat.
2. Ésser major d'edat i tenir capacitat jurídica i d'obrar suficients. Els menors d'edat, si tenen prou coneixement, poden intervenir en els procediments de mediació que els afectin.
3. Tenir interès legítim per a disposar de l'objecte de la mediació.
Observacions:

Per contactar amb el servei cal trucar o bé anar directament al Servei de Mediació:
Casa Mònaco. Avinguda de Gràcia, 50
Telèfon 935657000
Correu electrònic mediacio@santcugat.cat

Horaris d'atenció presencial sense cita prèvia:

Casa Mònaco
Dilluns: de 10 a 15h i de 16 a 19:30h
Dimarts: de 10 a 15h
Dimecres: de 16 a 19:30h
Dijous: de 13:30 a 15h i de 16 a 19h

OAC
Dimecres:de 10 a 14h

Altres canals:

Es pot sol·licitar el servei telemàticament a la Seu electrònica.

També es pot presentar sol·licitud per escrit a l'OAC. Per presentar l'escrit de sol·licitud cal demanar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Si hi ha problemes de mobilitat per part dels participants a la mediació, es cercarà un punt de trobada adient.

P270

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop