2018 - Subvencions per a la contractació de persones aturades

2018 - Subvencions per a la contractació de persones aturades


Objecte:
La finalitat de l'ajut econòmic és per una banda l'ocupació de persones que es trobin en situació de recerca activa de feina i, per una altra, el desenvolupament del teixit empresarial i social de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'atorgament d'aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar parcialment la contractació per part de les empreses o entitats que desenvolupin la seva activitat a Sant Cugat del Vallès o a municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que contractin persones en situació d'atur residents a Sant Cugat del Vallès.


Persones destinatàries:
Empreses o entitats que reuneixin els requisits següents:

• Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès o a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que vinguin desenvolupant la seva activitat, com a mínim, 6 mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.

• Que no hagi realitzat acomiadaments de treballadors declarats improcedents, en els 12 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.

• Que l'empresa o entitat incrementi amb el contracte la plantilla existent.

• Que no hagi realitzat acomiadaments a treballadors o expedients de regulació d'ocupació de treballadors en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol·licita l'assignació la subvenció econòmica.

• Tenir la condició de micro, petita o mitjana empresa, altres fórmules jurídiques relacionades amb l'economia social i solidària, el tercer sector i organitzacions sense ànim de lucre.

• Formalitzar els contractes laborals objecte d'aquesta subvenció per un termini mínim de 12 mesos.

• Que no hagin estat beneficiàries d'aquesta subvenció en les convocatòries anteriors dels anys 2016 i 2017 per contractar persones pels mateixos llocs de treball.

• No ser administració pública, ni organisme públic ni societat mercantil pública ni, en el cas que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

• Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció.
Observacions:
Les contractacions laborals s'han d'iniciar entre l'01/01/2018 i el 31/08/2018, ambdós inclosos, han de tenir d'una durada mínima de 12 mesos consecutius, la jornada laboral ha de ser igual o superior al 50% de l'establerta per conveni com a jornada completa, i s'han de realitzar d'acord a les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral corresponent.

En els contractes de treball s'ha de fer constar la frase següent: "Contracte finançat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Programa Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019".

No se subvencionaran les contractacions de:

    • Persones que siguin el/la cònjuge, ascendents, descendents o tingui un altre parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins a segon grau inclusiu, referit a qualsevol persona vinculada amb l'administració o direcció de l'empresa o entitat sol·licitant.
    • Persones membres dels òrgans d'administració de l'empresa o entitat o que tinguin una participació del capital igual o superior al 25%, referit a l'empresa o entitat sol·licitant.
    • Persones considerades alts directius/ves.


Les persones contractades rebran una formació mínima a càrrec de l'empresa o entitat, presencial o virtual, dins de l'horari laboral en: prevenció de riscos laborals propis de l'ofici, que inclogui nocions de primers auxilis; una acció formativa específica relacionada amb el lloc de treball; medi ambient i gestió de residus centrats en l'ofici; i relacions laborals.


N217
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2018, si abans no s'exhaureix el crèdit disponible.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop