18 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

18 Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació


Objecte:
Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament que es presenta prèviament a l'obertura d'establiments de les següents característiques:
1. Establiments permanents no sanitaris, on es realitzen les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, ja sigui amb caràcter exclusiu o integrat en centres que realitzin d'altres activitats.
2. Establiments no habituals on es realitzin les pràctiques de tatuatge, pírcing i/o micropigmentació, amb motiu d'esdeveniments de caràcter temporal (fires, congressos, etc..)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que vulgui obrir al municipi un establiment de les característiques ennumerades.
Observacions:
• L’obtenció de l’ASF és imprescindible abans de l’inici de l’activitat

• És responsabilitat del titular de l'autorització comunicar totes les modificacions relatives a canvi de titular, d'instal·lacions o d'activitat.

• Per a consultes d’assessorament relacionades amb aspectes sanitaris es pot concertar visita amb el personal tècnic de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès trucant al 010 o al telèfon 90 565 70 00

T239
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Import:
Tràmit no subjecte a taxes

Top