Plaça escolar fora de termini: escola bressol municipal

Plaça escolar fora de termini: escola bressol municipal


Objecte:
Sol·licitud de plaça escolar fora de termini a les escoles bressol municipals, un cop iniciat el curs escolar vigent.
Persones destinatàries:
Qualsevol pare/mare i/o tutor/a que vulgui inscriure a un/a alumne/a a les escoles bressol municipals un cop finalitzat el període de preinscripció segons la convocatòria oficial per al curs vigent.
Requisits previs:
Per sol·licitar plaça, l'alumne ha d'estar empadronat al municipi.
Observacions:
El fet de presentar la sol·licitud NO implica la matriculació. Aquesta demanda s'inclourà a la llista d'espera.

P198
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top