Escoles bressol: Inscripció a les llistes d'espera (curs escolar ja iniciat)

Escoles bressol: Inscripció a les llistes d'espera (curs escolar ja iniciat)


Objecte:
Sol·licitud de plaça escolar fora de termini a les escoles bressol municipals, un cop iniciat el curs escolar vigent.

Per inscriure un infant a les llistes d'espera de les escoles bressol municipals, cal enviar el full de preinscripció al correu electrònic de l'escola o escoles a les que vulgui estar en llista d'espera.

EBM Cavall Fort: a8062882@xtec.cat
EBM El Molí: escoletaelmoli@doblevia.coop
EBM El Niu: a8045719@xtec.cat
EBM Gargot: a8045732@xtec.cat
EBM La Mimosa: a8045720@xtec.cat
EBM Montserrat:a8072863@xtec.cat
EBM Tricicle: a8062894@xtec.cat
EBM Valldoreix: escolabressol@valldoreix.cat
Persones destinatàries:
Qualsevol pare/mare i/o tutor/a que vulgui inscriure a un infant a les escoles bressol municipals, un cop finalitzat el període de preinscripció segons la convocatòria oficial per al curs vigent.
Requisits previs:
Per sol·licitar plaça, l'alumne ha d'estar empadronat al municipi.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Durant el curs escolar

Top