Presentació de factures

Presentació de factures


Objecte:
Presentació de factures de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Persones destinatàries:
Tots els proveïdors de l'Ajuntament que no estiguin obligats a presentar les factures electròniques mitjançant eFACT (L'art. 4 de la llei 25/2013 exclou d'aquesta obligació la presentació de factures per imports inferiors a 5000€ iva exclòs).
Requisits previs:
- Per la presentació de factures cal disposar del document AD (autorització de despesa) que ha de lliurar el gestor pressupostari de cada àmbit municipal al proveïdor, i adjuntar-lo a la factura.
- Si el proveïdor és la primera vegada que factura a l'Ajuntament, haurà d'adjuntar, també, el document de Dades de creditors (Doc. 082)
Observacions:
• La data de la factura no pot ser posterior a la data de registre

• Totes les factures s'hauran de presentar per separat (un registre per factura)

• Segons l'art. 4 de la llei 25/2013, les factures de les societats anònimes i les societats limitades.per imports superiors a 5000€, iva exclòs, s'hauran de presentar a través de l'eFACT (veure enllaç). És important que a la plataforma visualitzeu el logo de l'Ajuntament de Sant Cugat.

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop