Presentació de factures

Presentació de factures


Objecte:
Presentació de factures de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

IMPORTANT. A partir de l'01/01/2021 no s'admetran factures de persones jurídiques per aquesta via. Les hauran de presentar mitjançant eFACT/FACE
Persones destinatàries:
Persones físiques proveïdores de l'Ajuntament
Requisits previs:
- Per la presentació de factures cal disposar del document AD (autorització de despesa) que ha de lliurar el gestor pressupostari de cada àmbit municipal al proveïdor, i adjuntar-lo a la factura.
- Si el proveïdor és la primera vegada que factura a l'Ajuntament, haurà d'adjuntar, també, el document de Dades de creditors (Doc. 082)
Observacions:
• La data de la factura no pot ser posterior a la data de registre

• Totes les factures s'hauran de presentar per separat (un registre per factura)

• Les factures de les societats anònimes i les societats limitades.s'hauran de presentar a través de l'eFACT (veure enllaç).

Tràmits relacionats:
Comunicació de dades per a pagament a creditors
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop