Instància / Sol·licitud genèrica

Instància / Sol·licitud genèrica


Objecte:
Amb aquest tràmit podeu realitzar sol·licituds a aquest ajuntament, sempre que no existeixi un tràmit específic que s'adapti a les vostres necessitats.
Observacions:
• La instància ha d'estar emplenada i signada correctament. Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

• Si la instància està relacionada amb un expedient existent, caldrà especificar el número d'expedient.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Només les persones físiques poden fer el tràmit de manera presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

També es poden presentar sol·licituds i documentació a través dels següents canals:
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Tramitació electrònicaTop