Confirmació d'alta i renovació d'habitants al Padró municipal

Confirmació d'alta i renovació d'habitants al Padró municipal


Objecte:
Renovació de la inscripció o confirmació d'alta al padró municipal d'habitants per a persones de nacionalitat estrangera.
Persones destinatàries:
Les persones estrangeres que l'Institut Nacional d'Estadística comunica a l'Ajuntament, i que són els estrangers que en els últims 2 o 5 anys (depenent de la nacionalitat) no han realitzat cap tràmit en les oficines d'estrangeria.
Observacions:
• Cal presentar el document de sol·licitud que l’Ajuntament tramet a l’interessat mesos abans de la caducitat, degudament firmat. Aquest document també es pot obtenir a les oficines de l’OAC.

• Des del 5 de juny de 2020 aquest tràmit també es pot realitzar telemàticament, emplenant el formulari i acompanyant un document d'identitat amb fotografia.

• En cas de voler efectuar la confirmació d'un menor d'edat, la identificació digital haurà de ser de la mare, pare o tutol legal.

• El tràmit és immediat si s'acompleixen els requisits

P108
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop