Targeta aparcament per transport col·lectiu persones amb discapacitat

Targeta aparcament per transport col·lectiu persones amb discapacitat


Objecte:
Sol·licitud de document acreditatiu per al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat. La targeta permet el transport, estacionar durant el temps imprescindible per efectuar les accions d'entrada i sortida del vehicle, tan a prop com sigui possible dels punt d'accés o de destinació comptant, si cal, amb el suport de la persona que condueix.
Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat.
Observacions:
Aquesta targeta s'emet de forma immediata.

VALIDESA:

  • La targeta té una caducitat de 10 anys.

  • No és obligatori retornar la targeta caducada però sí recomanable per evitar, en la mesura del possible, que sigui utilitzada malgrat la caducitat


FETS SANCIONABLES:

  • La targeta d'aparcament és intransferible: usar indegudament la targeta comportarà que el titular infractor no pugui gaudir dels seus beneficis. Si ho fa, s'entendrà que el vehicle està mal aparcat i l'autor/a del fet pot ser denunciat/ada per aparcament indegut (art. 3.5 del Decret 97/2002).

  • Reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació d'un document públic (art. 392 del Codi Penal).


P272
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Es pot demanar durant tot l'any i s'ha d'adreçar a l'Ajuntament on estigui empadronada la persona sol·licitant.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top