Concurs d'emprenedoria i economia social

Concurs d'emprenedoria i economia social


Objecte:

Sol·licitud de participació en el Concurs d'Emprenedoria i Economia Social 2018 que l'Ajuntament convoca amb l'objectiu de fomentar l'economia i l'emprenedoria social al municipi, amb la finalitat principal de dinamitzar la realitat social del territori, i contribuir a crear nous llocs de treball en l'ecosistema .

Persones destinatàries:

Persones emprenedores que creïn una empresa amb finalitat social al municipi o bé empreses ja constituïdes que presentin un projecte o activitat a desenvolupar al municipi.

Requisits previs:

De les persones de l'equip promotor:

Equips promotors d'un mínim de 2 persones que presentin un projecte empresarial viable (sigui en forma de projecte NO constituït o en forma jurídica JA constituïda) orientat a l'economia social i l'impacte social i que reuneixin els requisits que es detallen:

• Residir a Sant Cugat del Vallès almenys un dels membres de l'equip promotor.

• Estar en disposició, com a mínim una d'elles, de dedicar la jornada laboral completa a l'engegada, creixement i consolidació del projecte empresarial.

Del projecte:

• Compromís d'establir la seu i/o el desenvolupament de l'activitat a Sant Cugat del Vallès.

• Aportar tota la informació necessària per a la valoració de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la seva adequació als objectius del concurs, seguint el guió del "Formulari" d'acord amb l'annex III de les bases.

Observacions:
T254
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 21 de març fins el 8 de maig de 2018.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop