Inscripcions a escoles esportives d'estiu

Inscripcions a escoles esportives d'estiu


Objecte:
Inscripció a les activitats organitzades per l’OMET dins el programa d'Estiu:

  • Psicomotricampus (nascuts entre 2011-2013)
  • Iniciació esportiva (nascuts entre 2009-2010)
  • Escoles esportives de juny (nascuts entre 2005-2008)
  • Escoles esportives de juliol (nascuts entre 2005-2013)
  • Activitat multiesportiva per a joves (nascuts entre 2001-2004)
  • Casal d’hípica (nascuts entre 2003-2009)
  • Campus d'atletisme (nascuts entre 2004-2010)
  • Campus de hiphop kids (nascuts entre 2003-2010)
  • Escoles esportives setembre (2005-2013)

Persones destinatàries:
Nens, nenes i joves nascuts/des entre els anys 2001 i 2013.
Observacions:
Aquest tràmit és de competència de l'Oficina municipal d'esports per a tothom (OMET).

• Les inscripcions es realitzaran a l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom (OMET), Ptge. Baró de Coubertin, 5 o a Oficina municipal d'esports per a tothom

• Els pagaments es podren ralitzar en metàl·lic o amb targeta bancària.

• Un cop feta la inscripció, si s'ha de donar de baixa per causes mèdiques justificades, es retornarà l'import de la inscripció excepte 10€ en concepte de despeses d'administració

• Places reservades per a infants amb discapacitat.
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Es pot gaudir d'un 20% de descompte per a famílies nombroses o monoparentals.
Preus públics per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives
Termini de sol·licitud:
Convocatòria tancada

Sol·licituds i documentació complementàriaTop