Matriculació activitats físiques infantils i per a joves

Matriculació activitats físiques infantils i per a joves


Objecte:
Matriculació a les activitats físiques individuals i per equips, dirigides a infants i joves, que organitza l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona, entitat o escola privada de Sant Cugat que es vulgui inscriure a les activitats ofertades en els anys que corresponen a cada esport
Requisits previs:
Observacions:
Aquest tràmit és de competència de l'Oficina municipal d'esports per a tothom (OMET). Cal presentar la documentació de forma presencial a l'OMET
Podeu consultar la informació sobre l'oferta de l'OMET i els terminis de matrícula a
Oficina municipal d'esports per a tothom
Import:
Tràmit subjecte a preus públics Grup V apartat 9
Preus públics per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives
Termini de sol·licitud:
Convocatòria tancada

Top