Matriculació activitats físiques per a adults i gent gran

Matriculació activitats físiques per a adults i gent gran


Objecte:
Matriculació a les activitats físiques per a adults i gent gran, que organitza l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom (OMET)
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major de 16 anys, per les activitat d'adults, o de 60 anys per a les de gent gran.
Observacions:
Aquest tràmit és de competència de l'Oficina municipal d'esports per a tothom (OMET). Cal presentar la documentació de forma presencial a l'OMET.
Podeu consultar la informació sobre l'oferta de l'OMET i els terminis de matrícula a Oficina municipal d'esports per a tothom
Import:
Tràmit subjecte a preus públics
Preus públics per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives
Termini de sol·licitud:
Les noves inscripcions es poden fer a partir del 5 de setembre de 2022 a l'OMET, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00, o en línia a la pàgina web de l'OMET www.omet.santcugat.cat. Els antics usuaris renoven automàticament.

Top