Retirada de vehicles abandonats a la via pública

Retirada de vehicles abandonats a la via pública


Objecte:
Petició perquè sigui retirat de la via pública un vehicle o una bicicleta presumptament abandonat/ada.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que detecti un vehicle amb senyals d'haver estat abandonat.
Observacions:
• Totes les incidències per sol·licitar la retirada de vehicles abandonats a la via pública es comunicaran mitjançant l'aplicatiu "Ulls de la ciutat" (Incidències a la via pública / policia / vehicle abandonat) i es poden formalitzar:

    1. A través de la pàgina web municipal, Ulls de la Ciutat
    2. Telefònicament (servei gratuït) al 010 o al 900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi.
    3. Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).

• La Policia Municipal procedirà a localitzar el vehicle, li posarà una enganxina per avisar el seu propietari i iniciarà els tràmits per notificar-li la denúncia.

• Si es troba el propietari i aquest renuncia voluntàriament, se segueix el tràmit corresponent: retirada de vehicles per renúncia voluntària . Si no es localitza, el vehicle passa a ser subhastat per l'Ajuntament

Ulls de la ciutat
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top