Volant de convivència

Volant de convivència


Objecte:
És el document que acredita el domicili de les persones que consten inscrites en la mateixa unitat familiar al Padró d'Habitants.
Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant inscrit al padró d'habitants, , o un tercer que presenti un document d'identitat d'algú dels que hi apareixeren inscrits. El volant d'un menor només el poden demanar els progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d'identitat i llibre de família)
Observacions:
També es pot sol·licitar l'expedició d'un volant històric de convivència, on consten tots els domicilis on s'ha viscut dins el municipi i les persones amb qui s'ha conviscut en cada domicili.
Es pot demanar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana (s'obté de forma immediata) o bé trucant al 010 (s'envia per correu al domicili d'empadronament)
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top