.Volants i certificats d'empadronament

.Volants i certificats d'empadronament


Objecte:
El volant d'empadronament és el document que informa de la residència d'una persona (volant de residencia) o de diverses persones (volant de convivència). en un mateix domicili.

• Si sol·liciteu un volant de residència actual per a un mateix, i disposeu del certificat digital, ho podeu obtenir de forma immediata al tràmit Volant de residència . Una vegada sol·licitat, en uns minuts ja el tindreu a la vostra disposició a la seu electrònica a l'apartat "la meva bústia"

• Si sol·liciteu un volant de convivència, heu d'aportar el Doc. 1188 amb l'autorització signada per tots els membres majors d'edat de la unitat familiar que convisquin així com fotocòpia del document d'identitat de tots els majors de 14 anys i el llibre de família o resolució judicial de la custòdia pels menors de 14 anys. Si falta l'autorització o el document d'identitat de qualsevol persona, només es farà constar només el nombre d'habitants que conviuen amb la persona sol·licitant, sense cap dada personal.


•El certificat d'empadronament (document signat per Secretaria i Alcaldia) és l'únic document que acredita fefaentment la residència individual o col·lectiva d'una persona i, per tant, es pot presentar davant qualsevol procés administratiu o judicial.
Aquest certificat d'empadronament té un temps de tramitació més llarg (uns 15 díes).

La tramitació dels certificats de padró és exclusivament presencial.Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tant els volants com els certificats només s'han de sol·licitar quan sigui estrictament necessari i a petició d'altres administracions o organismes. No es necessari disposar sempre d'un exemplar actualitzat.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona major d'edat i que estigui o hagi estat inscrita al Padró d'Habitants de Sant Cugat del Vallès.
Observacions:
Com obtenir volants de padró presencialment:

Al taulell de recepció de l'Ajuntament (horari de 8:00 a 20:00h.), es pot demanar el volant de residència (individual i/o històric) i el de convivència de la persona interessada (només s'informarà del nombre d'habitants que conviuen amb la mateixa, sense cap dada personal).

Si necessiteu un volant de convivència on figurin les dades completes de totes les persones, caldrà demanar Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (o al 900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi. Les trucades són gratuïtes). Serà imprescindible aportar el Doc. 1188 amb l'autorització signada per tots els membres majors d'edat de la unitat familiar que convisquin així com fotocòpia del document d'identitat de tots els majors de 14 anys i el llibre de família o resolució judicial de la custòdia pels menors de 14 anys. Si falta l'autorització o el document d'identitat de qualsevol persona de la unitat de convivència només es farà constar el número d'habitants que conviuen amb la persona sol·licitant.

Tramitació electrònicaTop