Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric

Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric


Objecte:
Emissió del justificant que acredita la convivència entre diverses persones (volant de convivència), o bé l'empadronament d'altres membres de la unitat de convivència (volant de residència individual), tal i com consten en el Padró municipal d'habitants.

Volant de residència d'altres membres de la unitat de convivència
- La persona sol·licitant pot demanar el volant de qualsevol altra persona que estigui empadronada al mateix domicili.
- Volant de residència històric de qualsevol persona empadronada al domicili.
- Els volants de menors d'edat només els poden demanar els progenitors o tutors amb qui convisquin.


Volant de convivència
Acreditació de les persones que conviuen amb la persona sol·licitant. Es pot demanar en les següents modalitats:
- A nom del sol·licitant (no requereix aportar documentació de les altres persones).
- A nom d'un altre dels convivents (cal aportar un d'aquests documents: DNI, NIE, passaport o carnet de conduir d'aquesta persona)
- A data actual
- Entre dues dates. Aquesta modalitat és la que es requereix en la documentació que cal presentar per a la tramitació de la Moratòria de la hipoteca amb motiu del COVID-19.
Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant major d'edat i inscrit al padró d'habitants.
Observacions:
L'emissió del volant es farà des de la Secció de padrons de l'Ajuntament i s'enviarà al correu electrònic indicat a la sol·licitud.

També es pot sol·licitar l'expedició d'un volant històric de convivència, sense especificar dates, en el que constaran tots els domicilis on s'ha viscut dins del municipi i les persones amb qui s'ha conviscut en cada domicili.
Tràmits relacionats:
Si el volant de residència actual és per a un mateix, es pot obtenir de forma immediata mitjançant el tràmit Volant de residència
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Excepcionalitat per causa de l'estat d'alarma pel COVID-19
En cas de no disposar de certificat digital, poseu-vos en contacte amb els telèfons gratuïts 010 (900104941 si es truca des de mòbil o de fora del municipi).

En circumstàncies no excepcionals, tots els volants de padró es poden demanar directament al taulell de l'OAC i a les oficines de districte. No cal emplenar cap sol·licitud, només aportar el document d'identitat de qui el sol·liciti.
Els volants de menors només es poden demanar per part dels progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d'identitat i llibre de família).

Tramitació electrònicaTop