Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric

Volant de convivència o residència d'altres membres de la unitat familiar o històric


Objecte:
Emissió del justificant que acredita la convivència entre diverses persones (volant de convivència), o bé l'empadronament d'altres membre de la unitat de convivència (volant de residència individual), tal i com consten en el Padró municipal d'habitants.

Volant de residència d'altres membres de la unitat de convivència
- La persona sol·licitant pot demanar el volant de qualsevol altra persona que estigui empadronada al mateix domicili.
- Volant de residència històric de qualsevol persona empadronada al domicili.
- Els volants de menors d'edat només els poden demanar els progenitors o tutors amb qui convisquin.
- Els volants d'habitatges col·lectius (residències, convents, etc.) s'hauran de demanar obligatòriament per aquesta via.

Volant de convivència
Acreditació de les persones que conviuen amb la persona sol·licitant. Es pot demanar en les següents modalitats:
- A nom del sol·licitant (no requereix aportar documentació de les altres persones).
- A nom d'un altre dels convivents (cal aportar un d'aquests documents: DNI, NIE, passaport o carnet de conduir d'aquesta persona)
- A data actual.
- Entre dues dates. Aquesta modalitat és la que es requereix en la documentació que cal presentar per a la tramitació de la Moràtoria de la hipoteca amb motiu del COVID-19.

Persones destinatàries:
Pot demanar-ho qualsevol habitant major d'edat i inscrit al padró d'habitants.
Observacions:
L'emissió del volant es farà des de la Secció de padrons de l'Ajuntament i s'enviarà al correu electrònic indicat a la sol·licitud.

També es pot sol·licitar l'expedició d'un volant històric de convivència, sense especificar dates, en el que constaran tots els domicilis on s'ha viscut dins del municipi i les persones amb qui s'ha conviscut en cada domicili.
Tràmits relacionats:
Si el volant de residència actual és per a un mateix, es pot obtenir de forma immediata mitjançant el tràmit Volant de residència
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Excepcionalitat per causa de l'estat d'alarma pel COVID-19
En cas de no disposar de certificat digital, poseu-vos en contacte amb els telèfons gratuïts 010 (900104941 si es truca des de mòbil o de fora del municipi).

En circumstàncies no excepcionals, tots els volants de padró es poden demanar directament al taulell de l'OAC i a les oficines de districte. No cal emplenar cap sol·licitud, només aportar el document d'identitat de qui el sol·liciti.
Els volants de menors només es poden demanar per part dels progenitors o tutors amb qui convisqui (caldrà aportar el document d'identitat i llibre de família).

Tramitació electrònicaTop