Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments

Reclamacions, suggeriments, consultes i agraïments


Objecte:
Aquest tràmit us permet presentar reclamacions, suggeriments o propostes de millora, peticions d'informació i agraïments sobre serveis, actuacions o decisions de competència municipal.

Les comunicacions que facin referència a temes que ja disposen d'un tràmit específic, no seran gestionades per aquest canal.

En aquest sentit recordem que hi ha reclamacions i comunicacions que disposen del seu canal específic de tramitació:

Reclamacions a l'Oficina d'Informació al Consumidor

Reclamació per presumpta responsabilitat patrimonial

Comunicació d'incidències a la via pública

Reclamacions/al·legacions a sancions de circulació
Persones destinatàries:
Qualsevol persona amb voluntat de comunicar una reclamació, suggeriment, consulta o agraïment.
Observacions:
Podeu adjuntar documents i fotografies per fonamentar la vostra comunicació.

Si el que es vol comunicar és una incidència a la via pública s'ha de fer mitjançant el següent enllaç: Comunicació incidència

En aquest enllaç es pot comunicar qualsevol incidència que es detecti a la via pública, parcs i zones verdes (neteja viària, contenidors, clavegueram, enllumenat públic, voreres i calçades ...) i que es pugui ubicar en un punt geogràfic concret.

N161
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop