Sol·licitud per formar part dels Consells de barri

Sol·licitud per formar part dels Consells de barri


Objecte:
D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, els Consells de Barri són els òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es dota l'Ajuntament de Sant Cugat per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte el funcionament del barri i del municipi.

Els Consells de Barri de Sant Cugat són:

  • Consell de Barri del Centre-Est.
  • Consell del Barril del Centre-Oest.
  • Consell de Barri del Nucli Antic
  • Consell de Barri de la Floresta.
  • Consell de Barri de Mira-sol.
  • Consell de Barri Les Planes.
Persones destinatàries:
Qualsevol entitat o associació del municipi que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats i vulgui participar en el Consell de Barri del seu àmbit territorial.
Observacions:
Aquest tràmit es pot fer únicament per via telemàtica.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Tramitació electrònicaTop