Sol·licitud per formar part dels Consells de barri

Sol·licitud per formar part dels Consells de barri


Objecte:
D'acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, els Consells de Barri són els òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es dota l'Ajuntament de Sant Cugat per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte el funcionament del barri i del municipi.

Els Consells de Barri de Sant Cugat són:

  • Consell de Barri del Centre-Est.
  • Consell del Barril del Centre-Oest.
  • Consell de Barri del Nucli Antic
  • Consell de Barri de la Floresta.
  • Consell de Barri de Mira-sol.
  • Consell de Barri Les Planes.

Persones destinatàries:
Qualsevol entitat o associació del municipi que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats i vulgui participar en el Consell de Barri del seu àmbit territorial.
Requisits previs:
Aquest procediment només es pot tramitar per via telemàtica
Observacions:
M203 Consell de Barri del Centre-Est.
M204 Consell del Barril del Centre-Oest.
M133 Consell de Barri de la Floresta.
M132 Consell de Barri de Mira-sol.
M134 Consell de Barri Les Planes.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop