Canvi de domicili del permís de circulació i/o conducció

Canvi de domicili del permís de circulació i/o conducció


Objecte:
Tràmit que s'ofereix gratuïtament i per finestreta única, a totes aquelles persones que s'empadronin a Sant Cugat o canviïn de domicili al mateix municipi, amb la finalitat de modificar el domicili del permís de circulació dels vehicles al seu nom, així com del seu permís de conduir.
Persones destinatàries:
Persones físiques propietàries de vehicles i/o titulars d'un permís de conducció que estiguin empadronades a Sant Cugat del Vallès.
Requisits previs:
Es tracta d'un tràmit presencial. Cal presentar l'imprès oficial degudament emplenat i signat pel titular. En el supòsit que hi hagi més d'un titular, hauran de signar també, encara que el canvi es farà només a nom i adreça del primer titular.

Cal presentar, per a la seva comprovació:

    • Document que acrediti la identitat de la persona: DNI o resguard de sol·licitud del DNI, passaport, permís de residència o carnet de conduir.
    • Permís de circulació del vehicle (cotxe, moto, ...)
    • Fitxa tècnica del vehicle amb la ITV en vigor
    • Inscripció al padró municipal en el nou domicili, si no consta als documents d'acreditació personal

Observacions:
• Sol·licitud presencial.

• El sol·licitant ha de ser el titular del vehicle i/o del carnet de conduir i ha de signar el full de sol·licitud. Pot presentar-ho una altra persona sempre que aporti els documents originals per a fer la comprovació.

• És obligatori omplir la data de matriculació que figura al costat de la matrícula (si és un vehicle rematriculat, cal posar la data de matriculació a Espanya)

• No s'atendran sol·licituds de canvi de domicili del Permís de Circulació dels vehicles els titulars dels quals siguin persones jurídiques, s'han d'adreçar a la Prefectura de Trànsit i fer servir el document penjat al seu web.

• Si està pròxima la caducitat de qualsevol categoria del permís de conduir, no cal realitzar el canvi fins la seva renovació.

• No es tramitaran els canvis de domicili de vehicles que provenen de: Ceuta, Melilla i Illes Canàries. Els interessats han de dirigir-se directament a la DGT amb el document penjat al seu web.

• No es poden tramitar canvis de Permís de Circulació de vehicles amb matrícula estrangera ni Permisos de Conducció estrangers.

• En cas de cotitularitat cal que signin els dos titulars, però té preferència l'adreça del titular principal; si al mateix tràmit el cotitular vol canviar l'adreça del seu carnet de conduir, cal que ompli un altre formulari amb les seves dades.

N153
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Aquest document també es pot presentar a les oficines de l'ORGT de Sant Cugat (c. Sant Ramon, 5)

Sol·licituds i documentació complementàriaTop